home

Een mens verandert niet alleen door praten, maar meer door doen

Het is mijn missie om mensen te laten ervaren dat ze sterker worden als ze zelf de leiding nemen. Geen imitatie of een richtlijn volgen maar een eigen antwoord formuleren.

Het is mijn visie dat leren meer beklijft door het samenspel van woorden en daden. Dus handelen, reflecteren en hierdoor besluiten om de situatie anders aan te pakken.

Op aanvraag zet ik daarom ook wel paarden die mij helpen als co-coach. Een paard denk niet na maar handelt intuïtief, dus op gevoel terwijl mensen vaak blijven hangen in hun gedachten. Paarden helpen om tot actie over te gaan. Dit schept een krachtige leeromgeving.

Het samenwerken met paarden op gedragsniveau, voor professionals en voor teams, biedt een verrassende manier om te ontdekken hoe intrinsieke motivatie en groepsdynamiek van invloed zijn op succes en op welbevinden.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Het ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden
  • Effectief leren communiceren
  • Een voor-traject voor de Master Begeleidingskunde
  • leren sturen op duurzame inzetbaarheid
  • Taakgerichte deskundigheidsbevordering
  • Assessment-trainingen
  • Teamtrainingen
  • Intervisie