home

Een mens verandert niet alleen door praten, maar meer door doen

Het is mijn missie om mensen in beweging te brengen en in beweging te houden. Zonder beweging geen richting, ruimte en verandering.

Het is mijn visie dat leren meer beklijft door het samenspel van een fysieke ervaring en het woorden leren geven aan die ervaring. Deze combinatie schept een krachtige leeromgeving.

Paarden helpen mij als co-coach in mijn begeleidingstrajecten. Het samenwerken met paarden op gedragsniveau, voor professionals en voor teams, biedt een verrassende manier om te ontdekken hoe intrinsieke motivatie en groepsdynamiek van invloed zijn op succes en op welbevinden.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Een persoonlijk ontwikkeltraject
  • Een voor-traject voor de Master Begeleidingskunde
  • Taakgerichte deskundigheidsbevordering
  • Assessments
  • Teamtrainingen