home

Een mens verandert niet alleen door praten, maar meer door doen

Het is mijn missie om mensen in beweging te brengen en in beweging te houden. Zonder beweging geen richting, ruimte en verandering.

Het is mijn visie dat leren meer beklijft door het samenspel van fysieke ervaringen en het woorden leren geven aan die ervaringen. De combinatie van deze elementen schept een krachtige leeromgeving.

Paarden helpen bij het verbinden van verstand en gevoel. Zij leren u afstemmen op uzelf en op anderen omdat zij onmiddellijk feedback geven op wat ze zien aan gedrag. Maar ze spiegelen ook feilloos wat er speelt op de laag die we vaak verborgen houden voor derden: uw persoonlijkheid, uw gedachten en uw gevoelens.

De feedback van het paard in de paardenbak biedt aanknopingspunten om ter plekke met gedrag te oefenen waarin u wel bent afgestemd op uzelf. Door af te stemmen op uzelf leer u ook afstemmen op anderen met als resultaat een betere samenwerking.

In overleg met u zetten we een traject uit waarbij het resultaat gericht is om uw potentieel volledig te leren benutten.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Een persoonlijk ontwikkeltraject
  • Een voortraject voor de Master Begeleidingskunde
  • Taakgerichte deskundigheidsbevordering
  • Assessments
  • Teamtrainingen