home

Een mens verandert niet alleen door praten, maar meer door doen

Het is mijn missie om mensen in beweging te brengen en in beweging te houden. Zonder beweging geen richting, ruimte en verandering.

Het is mijn visie dat leren meer beklijft door het samenspel van een fysieke ervaring en het woorden leren geven aan die ervaring. Deze combinatie schept een krachtige leeromgeving.

Om die reden spelen paarden een rol in mijn begeleidingstrajecten. Zij helpen bij het verbinden van verstand en gevoel. Zij leren u fysiek en mentaal afstemmen: op uzelf en op de anderen. Afgestemd zijn vormt de basis voor effectief samenwerken.

De feedback van het paard in de paardenbak biedt aanknopingspunten om uw ervaringen handen en voeten te geven. Ik help u hier graag bij. U leert congruent zijn en congruentie herkennen.”What you see is wat you get”.

Ik zet samen met u een traject uit met als doel om uw potentieel volledig te leren benutten.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Een persoonlijk ontwikkeltraject
  • Een voor-traject voor de Master Begeleidingskunde
  • Taakgerichte deskundigheidsbevordering
  • Assessments
  • Teamtrainingen