Wie is Francis Heuts?

Over Francis / contact

Wie is Francis?

Mijn ervaring in het hbo, mbo, het basisonderwijs, en in de zakelijke dienstverlening hebben eraan bijgedragen dat ik vanuit mijn praktijk een heldere visie uitdraag op veranderprocessen. Ik ben van mening dat leren en veranderen alleen mogelijk is als er aan een aantal basale voorwaarden wordt voldaan zoals veiligheid, vertrouwen en afgestemd zijn op de ander.

Ik geloof in de combinatie van leren door een ervaringen en praten over die ervaring. Vroeger leerde ik jeugdigen naar zichzelf kijken in de lessen bewegingsonderwijs: durf ik initiatieven te nemen? Hoe bewaak ik mijn grenzen? Wat doet weerstand met mij? Welke kwaliteiten heb ik en van welke valkuilen heb ik regelmatig last? Ik doe nu hetzelfde in de paardenbak. Mijn rol is observeren en feedback geven op datgene wat mijn paard spiegelt aan gedrag. Daarna begeleid ik het veranderproces.

Ik ben van mening dat ieder mens of kind uniek is dus bied ik maatwerk aan. Ik heb een creatieve geest, humor en een enorme drive om anderen te laten schitteren zodat zij zichtbaar worden en zich kunnen ontplooien.

Kinderen en jongeren met een rugzakje leer ik “ik heb ook iets te vertellen”. Hun ouders leer ik praten met hun kinderen in plaats van praten over hun kinderen. Ik werk op aanvraag ook systemisch met de hulp van paarden. Ik ben van mening dat het kind, de jongere alleen kan veranderen als het systeem om hem heen ook meebeweegt. Ik begeleid ouders telefonisch met opvoedingsvragen als zij daaraan behoefte hebben.

Ik ben ervan overtuigd dat bewegen de eerste aanzet is tot leren. Zonder beweging geen richting, ruimte en verandering.

Mijn werkervaring:

Docent bewegingsleer in de basis en voortgezet onderwijs

Communicatie & Marketing in de Zakelijke Dienstverlening

Coach van docenten op het KW1 College in Den Bosch

Intervisietrainer bij zorginstelling Cello

Supervisor/coach en assessor en examinator bij De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bij de opleidingen Pedagogiek en Creatieve therapieën en Maatschappelijk werk.

Leiderschapstrainingen voor particulieren, leidinggevenden van Bouwend Nederland en bij de Beroepsvereniging van de LVSC (beroepsvereniging voor supervisoren en coaches)

Contact