Supervisie, coaching en training

Supervisie, coaching en training

We leven in een tijd waarin onze persoonlijke waarden afgemeten worden aan het economisch belang dat we hebben. Wie u bent in uw werk is ondergeschikt aan de prestaties die u levert. Maar hoe kunt u de zorg, de aandacht en de kwaliteit bieden aan uw cliënten, teamgenoten en/of collega’s zonder dat u vastloopt in tegenstrijdige belangen?

Supervisie is een methodiek waarbij het leren reflecteren op het eigen gedrag centraal staat. U leert uzelf beter kennen door het onderzoeken van belemmerende en afleidende factoren als overtuigingen, aannames en projecties, normen en waarden. U staat hierna steviger in uw schoenen.

Supervisie is maatwerk dus……

  • Heeft u het gevoel dat u regelmatig tegen een muur aan loopt in uw werk?
  • Geeft u geen grenzen aan en draaft u steeds maar door?
  • Luistert u wel echt naar uw medewerkers? Voelen zij zich gehoord? Of bent u al met oplossingen bezig?
  • Reageert u emotioneel bij conflicten en/of problemen en schiet u om die reden in de weerstand?
  • Lukt het u hierdoor niet om uw medewerkers mee te krijgen in veranderprocessen?
  • Past uw manier van leidinggeven wel bij wie u bent?

En…..wilt u hierin verandering brengen?

Wij leren managers, teamleiders, teams en werknemers effectiever werken op hun eigen wijze: met minder moeite met meer plezier, slagvaardigheid, enthousiasme en humor.